© 2015 P&P

wp9abbcc55.png
wp9109b397.png
Boekhandels
Overzicht van alle lezingen (klik)
Lezingen

De auteur geeft volgende lezingen

- de oorsprong van geweld in de maatschappij

-
de oorsprong van religie

- de oorsprong van kunst

- het ontstaan van de liefde
(de relatie tussen man en vrouw, het ontstaan van het gezin,
het ontstaan van het sociaal vaderschap, puberteit
verwantschap in de vroegste geschiedenis)

- de maatschappij van jagers en verzamelaars
Een lezing over wat hun maatschappij kenmerkte

- de neanderthalers

- het ontstaan van landbouw en veeteelt

- de oudste heilige plaatsen in de wereld
Rhinocerosgrot in Botswana (70.000 BP) en de cultus van
de python in Afrika, en
Göbekli Tepe in Anatolië (11.750 BP) en het totemisme.

De affiches op deze pagina staan desgewenst ter uwer
beschikking.
Interesse?
Mail naar: Marc.Vermeersch@gmail.com

Meer informatie? Klik op een vd knoppen
Religie
Kunst
Geweld
Liefde
Organisatoren