© 2015 P&P

wp9abbcc55.png
wp9109b397.png
Boekhandels

Het project
 

De geschiedenis van de mens is een langdurig project.

 

Ik heb er voor gekozen om de geschiedenis te bestuderen op basis van de manier waarop mensen in de eerste plaats produceerden. Dit is niet de enige manier om de geschiedenis in te delen. Men kan kan dat ook anders doen, bijvoorbeeld volgens productiewijze: slavernij, feodalisme, kapitalisme enzovoort. In Deel I, boek 2 komt bijvoorbeeld aan bod: slavernij bij jagers en verzamelaars aan de noordwestkust van Amerika.

 

Het project:

Deel I: de geschiedenis van jagers en verzamelaars

Deel II: de geschiedenis van landbouwers en veetelers

Deel III: de geschiedenis van industriële maatschappijen

 

Momenteel werk ik aan:

Deel II. Boek 1: het ontstaan en de verspreiding van landbouw.

De landbouw is de eerste grote revolutie in de productie van voedsel, werktuigen enzovoort. Als gevolg daarvan kwam er ook een maatschappelijke omwenteling.   

 

Daarna volgen:

Deel II. Boek 2: de klassieke landbouwrijken (Mesopotamië, Egypte, Griekenland, Rome, China tot en met de islam)

 

Deel II. Boek 3: hoog ontwikkelde landbouwmaatschappijen, de fase voor de industriële revolutie

 

Deel III. Boek 1: de industriële revolutie, het koloniamisme tot en met Wereldoorlog I

 

Deel III. Boek 2: hoog ontwikkelde industriële maatschappijen tot aan de informatiemaatschappij;

 

 

 

 

 

maandag 10 november. VRT- Radio 1, interview door Viona Westra over de positie van de vrouw bij jagers en verzamelaars.

 

Het interview kan beluisterd worden op de site van Het Vermeylenfonds:

 

www.vermeylenfonds.be

 

Vreselijke moordpartij in Jebel Sahaba, ca. 14.000 jaar geleden

 

Geweld is ongetwijfeld één van de grootste plagen van de mensheid. Het is een weerkerend fenomeen, zowel op individueel als collectief (raids, oorlogen) niveau. Sommige onderzoekers zijn er nog van overtuigd dat geweld zich pas ontwikkelde toen de beschaving (zoals in Mesopotamië en Egypte) ontstond en zich sociale klassen vormden. Dit is niet waar. Het tot op heden oudste bekende voorbeeld van collectief geweld, is dat van Jebel Sahaba in Noord-Soedan, niet ver van Egypte. Daar werden skeletten gevonden die tussen 13.140 en 14.340 jaar oud waren.

In Jebel Sahaba werden 58 skeletten van mannen vrouwen en kinderen gevonden. 24 van de skeletten tonen tekenen van geweld er werden ook 116 artefacten van vuursteen gevonden. Het merendeel van deze waren onderdelen van speren of pijlen. Sommige zaten in de lichamen van de slachtoffers zoals in hun schedel. Sommige slachtoffers waren doorzeefd met pijlen.

Terwijl de anderen oude genezen wonden hadden die zouden kunnen wijzen op een geschiedenis van gewelddadige kwetsuren. Er waren ook verschillende defensieve breuken van de voorarm, een pijlpunt in de hulp van een man en gebroken sleutelbenen. een man van middelbare leeftijd, Graf 21, was getroffen door 19 de vuurstenen. Er werden projectielen gevonden in zijn heup, zijn voorarm zijn onderbeen, zijn ribben kas en de basis van zijn nek.

Vrouwen en kinderen

Een jonge vrouw, Graf 44 was getroffen met 21 vuurstenen; drie daarvan waren waarschijnlijk de weerhaken van een speer die haar gezicht doorboorde en de basis van haar schedel had bereikt. Kinderen waren ook niet gespaard. Twee jongeren waren samen begraven Graf 13 en 14 hadden vuurstenen punten in hun nek en wervels. Zij zouden kunnen een genadeslag gekregen hebben.

Het conflict zou kunnen gebaseerd geweest zijn op wedijver om die plaats aan de Nijl te controleren die gunstig was voor visvangst en veel van het eetbare nut grass groeide, Cyperus rotundus[1].

[1] C. rotundus has many beneficial uses. It is a staple carbohydrate in tropical regions for recent hunter-gatherers and is a famine food in some agrarian cultures.

 

Dr. Marc Vermeersch

Marc.Vermeersch@gmail..com

  Over hetzelfde thema:

De oorsprong van geweld

Familie vermoord in Eulau, Duitsland, 2600 VOT

 

Links: de opgravingen in Jebel Sahab,  1965.

Hieronder: schema van de plaats van de graven