© 2015 P&P

wp9abbcc55.png
wp9109b397.png
Boekhandels

Het derde boek in de reeks ‘geschiedenis van de mens’, ‘het ontstaan van landbouw en veeteelt in Zuidwest-Azië’, is verschenen samen met een uitgebreide tweede druk van Boek 1 en Boek 2.

De boeken worden in eigen beheer uitgegeven. Ik heb de afgelopen weken grote inspanningen gedaan richting pers maar tot vandaag zonder één enkel resultaat. Het is in deze moeilijk, als betrokken auteur, om objectief te blijven. Loont het voor de pers niet de moeite om een origineel, in het Nederlands geschreven wetenschappelijk gefundeerde geschiedenis van de mens, te bespreken?

Misschien ben ik hier te pessimistisch en komt er vroeg of laat toch iets in de pers maar ik kan niet passief blijven afwachten.

De boeken worden in eigen beheer uitgegeven. De druk van  2008 is quasi uitverkocht maar zonder grotere bekendheid van de boeken is het verschijnen van toekomstige boeken (er zijn in totaal 8 boeken gepland) niet verzekerd. De afgelopen zes jaar hebben velen hun waardering voor de boeken uitgedrukt en hebben velen meegewerkt en zijn vrienden geworden. Vrienden hebben mij aangeraden  beroep te doen op de sociale media, volgens één van hen vandaag veel belangrijker voor het slagen van dit project dan de geschreven pers.

Marc Vermeersch

 

Referentie voor de drie boeken

Marc Vermeersch. De geschiedenis van de mens.

 

Deel I. Jagers en verzamelaars.

- Boek 1, van Pan tot Homo sapiens. 451 pagina’s, 35€

- Boek 2, de maatschappij van jagers en verzamelaars. 438 pagina’s, 35€

 

Deel II. Landbouwers en veetelers.  

Nieuw. Boek 3, het ontstaan van landbouw en veeteelt in Zuidwest-Azië en de verspreiding ervan naar Europa, West-Azië, Arabië en Afrika. 438 pagina’s. Woord vooraf door prof. Dr. Jean Bourgeois. Oktober 2014. 35€, 282 illustraties waarbij veel kaarten.
Dit boek vult een lacune in de beschikbare geschiedschrijving, namelijk de periode tussen 10.000 en 4.000 voor onze tijd (VOT) en het ontstaan van landbouw en veeteelt, één van de belangrijkste veranderingen in de geschiedenis van de mens. De verspreiding van de Zuidwest-Aziatische landbouw over heel Europa, Arabië, Afrika en het westen van Azië (tot het zuiden van India en Centraal-Azië) wijst er op hoe belangrijk die ontdekkingen in Zuidwest-Azië waren. In het boek wordt veel aandacht besteed aan techniek, kunst, culturele continuïteit, sociale verhoudingen enz.

 

- Boek 4 (verwacht ik afgewerkt te hebben in 2017 of 2018) Het ontstaan van landbouw en veeteelt in China, Amerika en Papoea-Nieuw-Guinea.

Daarna zullen nog meerdere boeken volgen die chronologisch op de eerste vier aansluiten en waar onder andere aan bod zullen komen: Mesopotamië, Egypte, de Indo-Europese beschaving, Griekenland, Rome, China, de grote Amerikaanse beschavingen enz.

 

Hoe bestellen?

Bij de boekhandel

Op pagina 1 ziet u hoe u on line kan bestellen

 

 

 

 

 

Crowd Support: ik heb jullie steun nodig

Daarom vraag ik langs deze weg jullie steun voor het project

‘geschiedenis van de mens’

 

Hoe kun je meehelpen? Door:

De aanschaf van één of meerdere boeken.

Een boek te schenken: de feestdagen komen er aan.

Onze informatie (zie verder ‘Een korte tekst’) onder de vrienden te verspreiden.

Een persoonlijke waardering toe te voegen.

Zelf een bespreking te schrijven.

 

Het project

Het doel is een synthese te maken van de kennis over de geschiedenis van de mens en daarbij gebruik te maken van archeologie, ethologie, biologie, evolutionaire neuropsychologie, economie, sociologie, geologie, sociologie, antropologie, DNA-onderzoek enz.

Thema’s zijn o.a.:

Evolutionair ontwikkelde de mens eigenschappen die onderlinge samenwerking op hoog niveau mogelijk maakten en waarvoor de ontwikkeling van gesproken taal, grote hersenen, lange leertijd, ‘Theory of Mind’ enz. onontbeerlijk waren.

het ontstaan van esthetisch gevoel, de basis voor de waardering van kunst.

de wortels van geweld.

de oorsprong van ideologie en religie.

Het ontstaan van de liefde. De relatie man-vrouw, het gezin, het koppel, vaderschap, groepshuwelijk, seks.

 

Een korte tekst die je als steun kan verspreiden onder je contacten of op je site plaatsen

In het derde boek van de reeks ‘geschiedenis van de mens” wordt één van de grootste veranderingen in de geschiedenis besproken. Het ontstaan van landbouw en veeteelt in Zuidwest-Azië. Dat zijn geen uitvindingen maar ontwikkelingen die een mogelijk gemaakt werden door het warmere klimaat na de ijstijd, de toegenomen kennis van jagers en verzamelaars en de groei van de bevolking.

Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan de vele groenten, granen, bomen en dieren die door de mens gedomesticeerd werden.
Uit Zuidwest-Azië zouden landbouw en veeteelt zich verspreiden over heel Europa, Arabië, Afrika en verder tot het westen van Azië, tot op Ceylon.