© 2015 P&P

wp9abbcc55.png
wp9109b397.png
Boekhandels
Nieuws
Oproep voor Crowd Support
Bij de verspreiding van de boeken
geschiedenis van de mens

 

U wil een lezing, een voordracht ... organiseren?

Mail naar:      marc.vermeersch@gmail.com

Welke onderwerpen kunnen gegeven worden?

 

1. Het leven van jagers en verzamelaars

Lezing die in het algemeen het leven van jagers en verzamelaars behandelt. Onderwerpen die hieronder apart vermeld staan komen in deze lezing kort aan bod.

 

Voor de vier onderstaande onderwerpen is er een aparte pagina op deze site.

2. De oorsprong van ideologie en religie

3. De oorsprong van geweld

4. De oorsprong van esthetisch gevoel en kunst

5. Het ontstaan van de liefde

6. Het ontstaan van landbouw en veeteelt

7. De relatie mens - dier in de geschiedenis, het totemisme

8. De neanderthalers

 

Teksten ter beschikking

Voor elke lezing staan drie types tekst ter beschikking van de organisator.

 

- Een korte tekst van 5 regels die kan gebruikt worden voor een snelle aankondiging via e-mail.

- Een tekst van één A4-blad, geschikt om in een ledentijdschrift, website of mail te plaatsen. Doel: interesse opwekken voor het thema.

- een uitgebreidere tekst in PDF-formaat die in een ledenblad als bijlage bij een mail of op de avond van de lezing kan uitgedeeld worden.  

 

Affiches ter beschikking

Voor elke lezing is een aparte affiche ter beschikking in PDF-formaat (die u zonder kwaliteitsverlies kan afdrukken in van A6 -> A0).
Uw gegevens kunnen op deze affiches geplaatst worden en u kan het ontwerp afdrukken, mailen en/of plaatsen op uw site.

 

C.V.  Marc Vermeersch

Studie geschiedenis aan de Universiteit Gent. Thesis bij Prof. Dr. Herman Balthazar over de Gentse textiel 1945-1960, (1984).

 
2002: begin van de studie van de geschiedenis van de mens waarvan de eerste twee boeken verschijnen in okt. 2008 (en de tweede verbeterde in oktober 2014).

Marc Vermeersch. De geschiedenis van de mens. Deel I. Jagers en verzamelaars.
- Boek 1, van Pan tot Homo sapiens.
- Boek 2, de maatschappij van jagers en verzamelaars.

 

2012. Doctoraat in Culturele anthropologie. Promotoren: Prof. Dr. Rik Pinxten en prof. Dr. Johan Braeckman. “Om zich te reproduceren moet de mens zich ook ideologisch reproduceren.” Verschenen als boek.

 

2014: derde boek in de reeks 'geschiedenis van de mens'

Marc Vermeersch. De geschiedenis van de mens. Deel II. Landbouwers en veetelers.
- Boek 3, het ontstaan van landbouw en veeteelt in Zuidwest-Azië.

2012 - ?: verder zetten studie voor boek 4

het ontstaan van landbouw en veeteelt in China, Amerika en Nieuw-Guinea

 

Dit is uitgegeven als boek, 432 bladzijden + 32 bladzijden kleurenkatern.

 

 

 

 

Hoe lang duurt een lezing?

 

De normale duur is 1 uur en 30 minuten met een uitzondering: de lezing over ‘De oorsprong van ideologie en religie’ die 2 uur duurt. In die lezing moeten een aantal begrippen uitgelegd worden die religie ruimer situeren en daar is meer tijd voor nodig.

 

Van elk thema bestaat een uitgebreidere (3 uur) en een kortere versie (1 uur).

 

 

Welk niveau is vereist?

 

Er wordt van uit gegaan dat de toehoorders een niveau hebben dat gelijk is aan middelbare studies. Dit kan in samenspraak aangepast worden.

 

 

Welk materiaal vereist?

 

Een PC-projector en kabel ter plaatse is praktisch.
Een reserve-PC is niet noodzakelijk maar je weet nooit dat het in geval van een defecte notebook nuttig zou kunnen zijn.

 

 

Contact opnemen

Mail naar:

Marc.Vermeersch@gmail.com