© 2015 P&P

wp9abbcc55.png
wp9109b397.png
Boekhandels
Boek 1 DNA.pdf
Het DNA van de mens
De ziel, het basisbegrip
van alle religieuze 
bovennatuurlijke begrippen (2008)
De ideologie van jagers en verzamelaars
(2008)
Folder met Woord vooraf 
door prof. dr. Rik Pinxten,
Inhoud, Inleiding,
59 bladzijden uit Boek 3
Boek 3 uitgebreide folder.pdf
Boek 1 groot bestand pub.pdf
Folder met Woord vooraf 
door prof. dr. Herman 
Balthazar, Inhoud, Inleiding,
55 bladzijden uit Boek 1
Boek 2 2014 63 blz.pdf
Folder met Woord vooraf 
door prof. dr. Jean 
Bourgeois. Inhoud, Inleiding,
59 bladzijden uit Boek 2
Folder 2014 3 boeken B.pdf
Folder 2014 3 boeken B.pdf
Folder 2014 3 boeken.pdf
Download de folder 
(8 blz.) van de 3 boeken

Gratis download:

De verhouding tussen mens, dier en natuur bij jagers en boeren zonder staat
42 blz. In PDF-formaat